Prowadzący: 
dr Katarzyna Utecht, 
prof. dr arch. Tsutomu Nozaki

Karolina Pietrzykowska | rok IV | semestr VII

Paulina Gawlik | rok IV | semestr VII

Dominika Koralewska | rok IV | semestr VIII

Katarzyna Ekwińska | rok IV | semestr VII

Patrycja Kachniarz | rok IV | semestr VII

Angelika Skopińska | rok IV | semestr VIII

Martyna Wiśniewska | rok IV | semestr VIII

Katarzyna Ekwińska | rok IV | semestr VIII

Przejście na początek